เมื่อวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2024 ที่พื้นที่ Laboot, เมือง Chepkitale, ประเทศเคนย่า โดยประเทสไทย มีผู้แทนจาก สมาคม IMPECT และสมาคม PASD ในฐานเป็นสมาชิกองค์กรภาคี FPP เข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และได้มีโอกาส สัมผัสบรรยกาศ ประวัติสาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าโอเกี๊ยะ ในการจัดการที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และการดูแล จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และบริโภคอาหารท้องถิ่น อากาศ เย็นในความสูงของพื้นที่กว่า 3,200 จากระดับน้ำทะ เวทีนี้สร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด อย่างน่าประทับใจอย่างมาก

#PASD#วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง