ประชุมการวางแผนและทบทวนประจำปีของวิถีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาคีที่ได้รับการสนับสนุนโครงการในการดำเนินงาน ซึ่งมี Forest People Programme(FPP) และ AIPP

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

RFOO

8 พฤษภาคม 2023