นำเสนอผลการตรวจสอบสารอาหารที่ชาวปกาเกอะญอ นิยมนำมาทำอาหาร

เพื่อเสริมสร้างระบบอาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นที่จะช่วยปรับปรุงความมั่นคงทางอาหารและรายได้

RFOO

4 พฤษภาคม 2023