ประชุมการวางแผนและทบทวนประจำปีของวิถีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาคีที่ได้รับการสนับสนุนโครงการในการดำเนินงาน ซึ่งมี Forest People Programme(FPP) และ AIPP

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

เสวนาว่าด้วยการเชื่อมต่อระบบองค์ความรู้ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น

สมาคม PASD โดย ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร ผู้อำนวยการสมาคมฯ ในฐานะสมาชิก IPBES

RFOO

8 พฤษภาคม 2023