บรรยากาศเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยพื้นที่ใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่สมาคม PASD

บรรยากาศเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยพื้นที่ใหม่ ๆ เจ้าหน้าที่ สมาคม PASD เข้าพื้นที่ชุมชนบริวารต่าง ๆ 25 หย่อมบ้านชาวแกาเกอะญอ

RFOO

23 พฤษภาคม 2023

ประชุมการวางแผนและทบทวนประจำปีของวิถีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาคีที่ได้รับการสนับสนุนโครงการในการดำเนินงาน ซึ่งมี Forest People Programme(FPP) และ AIPP

RFOO

8 พฤษภาคม 2023

เปิดตัวโครงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกวัฒนธรรมในผืนป่ามรดก(โลก)

ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ทีมงานจากสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(PASD)

RFOO

4 พฤษภาคม 2023

RFOO

4 พฤษภาคม 2023