เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2024 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างอย่างยืนได้จัดกิจกรรมและร่วมระดมความคิดกับทีมแม่บ้านของตำบลแม่ศึกเพื่อช่วยกันดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้สูญหายไปรวมถึงร่วมกันคิดว่าจะถ่ายทอดให้กับลูกหลาน ให้หันมาสนใจในสิ่งที่พ่อแม่ทำนั้นไม่หายไป

รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์โดยที่แต่ละชุมชนนั้นได้นำเอาเมล็ดพันธุ์มาด้วย เรามีช่วงเวลาได้แลกเปลี่ยนกัน ชุมชนนั้นมีพืชชนิดนี้ก็จะนำไปแบ่งให้กับชุมชนที่กำลังจะหายไปหรือว่ายังไม่มี “เทอแลกกับฉัน ฉันแลกกับเทอ” ซึ่งเป็นช่วงนี้ที่เราเห็นและสัมผัสได้ว่าหลายๆคนมีความสุขและตื่นเต้นที่จะมีพืชในไร่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหรือได้กลับไปปลูกสิ่งที่ขาดหายไปจากในไร่

ไร่หมุนเวียนคือสิ่งที่คู่กับชาวปกาเกอะญอเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเงินมากมายแต่ก็มีกินมีใช้จากสิ่งที่เราปลูกจากสิ่งที่เราทำ “ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก”

#PASD

#MAESUK

#IKI#indigenous#Transformativepathway