ถ้าหากเราพูดถึงบทบาทของ “สตรี” คนจะคิดถึงแค่ว่ามีหน้าที่อยู่บ้านคอยทำอาหาร เลี้ยงลูกอยู่บ้านซึ่งหลายๆๆคนอาจจะไม่รุ้ว่า การทำงานอยู่บ้านนั้นมีหน้าที่อีกหลายอย่างที่ต้องทำ

ครั้งนี้เราได้เดินทางมาที่หมู่บ้าน “ห้วยอีค่าง” ซึ่งเป็นหมูบ้านที่มีกลุ่มสตรีที่แข็งแกร่งภายในทีมมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆๆแก่ทีมสตรีที่มาดูงานเขาได้เห็นภาพและมีกำลังหึกเหิมที่จะกลับไปสร้างทีมของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น

กิจกรรมวันนี้ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มกันเพื่อจะได้กระจายกันไปเรียนรู้และค้นหาตัวเองว่าชุมชนเรามีความพร้อมและอยากพัฒนาทางด้านไหนมากสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเปนการลดต้นทุนในการสร้างรายได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ก็จะมีการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติ ย้อมผ้าสีธรรมชาติ ทำอีโก้ปริ้น ทำสมุนไพรจากวัตถุที่มีอยู่ในชุมชน และการแปรรูปอาหาร

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือจากทีม Che du no ที่ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้และเป็นแรงบาลดาลใจให้แก่ทีมแม่บ้านที่จะกลับไปใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชสูงสุด

#pasdthailand