สิ้นสุดงาน “The Rotate Festival : เทศกาลหมุนเวียนชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง” และเปิดตัว “The Rotate” อย่างเป็นทางการ อันเป็นพื้นที่หมุนเวียนระหว่างคนปกาเกอะญอในชุมชนกับเพื่อนๆ พี่ๆ ได้ หมุนเวียน-แลกเปลี่ยน เรื่องราวการทำงาน ไอเดีย วิธีคิด และได้เข้าใจซึ่งกันและกัน เปิดตัวอย่างเป้นทางการ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน /PASD และชุมชนนำร่องด้านการสร้างเศรษฐกิจบนฐานทุนชุมชนชาวปกาเกอะญอ 12 ชุมชน มาร่วมนำเสนอกิจกรรม ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จับต้อง ซื้อกิน ซื้อใช้ ได้ในงาน มีผู้สนใจเข้ามาร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก

และในงานได้จัดพิธีกรรมปีใหม่ปกาเกอะญอ เรียกขวัญให้พร ผูกข้อมือ จากผู้อาวุโสชุมชน มีการเสวนา การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การร้องเพลงของศิลปินชาวปกาเกอะญอ จากนี้ไป ท่านที่สนใจ สามารถ ติดตามผลงาน บทความ บทสัมภาษณ์ การพูดคุย แลกเปลี่ยน เป็นประจำได้ที่ แฟลดฟอร์ม The Rotate ได้ตลอดไป พร้อมทั้งท่านสามารถ นำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อพื้นที่นั้นได้ ด้วยความยินดีต้อนรับทุกท่าน (งานนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ที่เตรียมงานอย่างหนัก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคน จากชุมชนต่าง ๆ ได้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ด้วยความสุขอย่างยิ่ง)

#หมุนเวียน#เศรษฐกิจชุมชน#TheRotate

#TransformativePathways