เชิญชวนร่วมงาน

” ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง “

วันที่ 25-26 กันยายน 2566

ณ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.)

พบกับ–>

-การระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างกลไกความร่วมมือการขับเคลื่อนพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษในอนาคต โดยผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์/ นายทรงพลศักดิ์ รัตนวิไลลักษณ์

-กิจกรรมนิทรรศการและมหกรรมจากชุมชนเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษทั้ง 9 ชุมชน

-มินิคอนเสิร์ตโดยศิลปินกะเหรี่ยงชื่อดัง ชิ สุวิชาน และ ศักดิ์ เก่อญอแบนด์

-เสวนาเหลียวหน้าแลหลัง 13 ปี มติครม.2553

โดย ดร,ประเสริฐ ตระการศุภกร อ,ชูพินิจ เกษมณี ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

-การนำเสนอประสบการณ์และบทเรียนการขับเคลื่อนเขตวัฒนธรรมพิเศษ

1.การศึกษาและวัฒนธรรม 2. ทรัพยากร 3.เศรษฐกิจวัฒนธรรม 4. ไร่หมุนเวียน 5. อัตลักษณ์และความร่วมมือภาครัฐ โดย ตัวแทนชุมชน9 หมู่บ้าน

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้ทางเพจ เครือข่ายกะเหรี่ยง ฯ KNCE

——————————-

ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน:

สำนักงานครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (KNCE) เลขที่ 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 อีเมล์: [email protected] เบอร์โทร 0979588935

——————————-

#เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม#เขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ

#มติครม3สิงหาคม2553#ไร่หมุนเวียน#ปกาเกอะญอ#กะเหรี่ยง#KNCE

#indigenous