เราได้มีการจัดกิจกรรมร่วมเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องราวของชุมชนแล้วที่สำคัญคือการที่เราจะได้พบกับเรื่องราวจากคนข้างในชุมชนเองที่สื่อให้คนภายนอกได้รู้จักและเข้าใจจากคนในพื้นซึ่งสังเคราะห์จากประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆและช่วยบอกช่วยแชร์ประสบการณ์การทำงานของตนเอง

เราได้พี่ๆมาช่วยชวนคิดอย่าง คุณเม้ง ถึงวิธีคิดให้คิดอย่างไรไม่ให้ปิดช่องทางการเกิดไอเดียของเรา ไม่ต้องจำกัดความคิดไม่จำกัดไอเดียหาปัญหาให้ใหม่ๆเพื่อเกิดไอเดีย และ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ (คุณต้น) วิธีการเขียน เขียนอย่างไรไม่ให้สะดุด เริ่มจากความเป็นจริงไม่ซับซ้อน มีเป้าหมายในการเขียนต้องทำให้เขารู้สึกและเปลี่ยนได้ รวมถึงคุณปริวัฒน์ วิเชียรโชติ (คุณแน็ค) วิธีการสื่ออารมกับรูปภาพ สื่อยังไงให้คนภาพนอกรู้สึกถึงความหมายที่เราจะสื่อกับภาพนั้นๆ และ คุณพนม ทะโน (พี่เอ) เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในการทำงานสื่อกับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและการนำเสนอจากรากของชุมชน

คนที่เข้าร่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมตัวของคนรุ่นใหม่ปกาเกอะญอตั้งแต่ภาคเหนือลงไปถึงภาคตะวันตกเลยทีเดียวร่วม 20 ชีวิตจากพื้นที่ที่หลากหลายทั้ง เชียงใหม่ ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี กรุงเทพ และสุโขทัย การมาครั้งนี้นอกเหนือจากมาเอาความรู้นำไปต่อยอด เราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆมุมมองใหม่ที่คนรุ่นใหม่จะสื่อสารออกมา แต่ละชุมชนได้มีการออกแบบร่วมกันว่าจะนำเสนออย่างไงในรุปแบบไหนที่ตัวเองถนัดเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ในชุมชนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

สิ่งที่สื่อออกมาจากคนภายในเองอาจจะมีความแตกต่างและเข้าถึงการสื่อสารจากคนในพื้นที่จริงๆรอติดตามชมเร็วๆนี้

#PASD#Thailand#indigenous#Pgakenyaw#Karen

#Culturalsurvival#Rotate#Communication