วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกซึ่งมีพี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง 46 กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกัน ในแต่ละชนเผ่าก็จะมีอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า การแต่งกายของแต่ละชนเผ่าที่มีทั้งความสวยงามและมีความหมายภายในตัว เราจะได้ยินกับเสียงพูดคุยที่หลายหลายภาษาเป็นความแตกต่างที่ลงตัว

เชิญชวนร่วมงาน – กิจกรรมรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกและวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (International Day of the World’s Indigenous Peoples) วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

#PASDThailand

#วันชนเผ่าพื้นเมือง#วันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก#วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย#IPsDay2023#IDWIP2023#Indigenous_Peoples_Day

#TransformativePathways

#IndigenousPeoplesDay

#WeAreIndigenous

#IndigenousDay

#SomosIndígenas

#DíaPueblosIndígenas

#IndigenousPeoples