“เจ๊ะเปอะแก กึ๊ บือเตอะเปอะแก กึ๊ เงินเต็มกระบุง ข้าวไม่เต็มกระบุง”

คำพยากรณ์จากผู้เฒ่าผู้แก่ปกาเกอะญอสะท้อนถึงยุคภาวะที่ไม่ปกติเช่นปัจจุบัน ภาวะการระบาดของ COVID 19 ว่าหากสถานการณ์เหล่านี้ยืดเยื้อ อีกหน่อยเงินอาจค่อยๆไร้ค่าลงเพราะทุกคนต้องการหาอาหารมากินมากกว่าหาเงิน บทบาทของเงินอาจค่อยๆหายไป แต่บทบาทของข้าว(อาหาร) อาจเข้ามาแทนที่

สิ่งที่เราอาจจะต้องคิดให้มากขึ้นคือการปรับตัวและเริ่มคิดสร้างอาหารด้วยตัวเองให้ได้ เพราะCOVID 19 ครั้งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงทุกมิติของชีวิตเรา อยากชวนทุกคนเริ่มคิด ปรับตัว และมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

————————————————————————

Bu Pgaiz kuv cei t’ pgaiz kuv” (เจ๊ะ แป-ก กึ๊ บือ เตอะ แป-ก กึ๊) said the Pgaz K’ Nyau’s elders.

“Full of money in the basket, but rice not full the basket “(translate)

The Pgaz K’Nyau elders predicted through this poem that when the crisis/unusual situation happened like in now a day of the pandemic of COVID19 if this situation is prolonged In a little while, money may gradually become worthless, because everyone wants more food to eat than money. The role of money may gradually disappear. But the role of rice (food) may take its place.

What we may have to think more is to adapt and start thinking about creating our own food because COVID 19 pandemic is changing every dimension of our lives. I would like to invite everyone to rethink, adjust, and enjoy the sufficiency life.

#PASDThailand#สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#ปกาเกอะญอ#ไร่หมุนเวียน#Rotationalfarming#Karen#กะเหรี่ยง

#saverotationalfarming#กินดีอยู่ไร่หมุนเวียน