กาแฟพือพี กาแฟของคนอยู่ร่วมกับป่าด้วยวิถีปกาเกอญอ

กาแฟ ผลไม้ที่กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างรายได้ให้ชุมชนปกาเกอญอบ้านขุนแม่หยอด เพื่อคงวิถีการอยู่ร่วมกับป่าที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ต้นกาแฟของแม่หยอดเริ่มปลูกเมื่อราวปี 2520 โดยรุ่นปู่ รุ่นย่า แบรนด์กาแฟของที่นี่จึงมีชื่อว่า พือพี ซึ่งหมายถึง ปู่ย่า โดยมีพ่อหลวงเสกอาเสก ศิลปาชีพวิไล เด็กหนุ่มวัยสามสิบปีที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำชุมชน #กาแฟ #เมล็ดกาแฟ #กาแฟดริป