ชวนเก็บน้ำผึ้งป่า และวิถีอยู่อย่างพึ่งพาอาศัย ณ หินลาดใน จ.เชียงราย I The Cloud Journey 02

เรื่องราวของ คน ผึ้ง ป่า ณ หมู่บ้านหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผ่านกิจกรรมการเก็บน้ำผึ้งเดือนห้าที่จะพาผู้ชมไปเรียนรู้วิถีการกินอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันของชาวปกาเกอะญอที่หินลาดใน